Multilingual Turkish Dictionary

M, M

M, M : Turkish Turkish

türk abecesinin on altıncı harfi. "me" adı verilen bu harf, sesbilim bakımından çift dudak ünsüzlerinin ötümlüsüdür