Multilingual Turkish Dictionary

MA'BUDE

MA'BUDE : Turkish Risale

Şirk, evham ve putperestlikten doğan kadın heykeli ve emsali put

MA'BUDE : Ottoman Turkish

Şirk, evham ve putperestlikten doğan kadın heykeli ve emsali put