Multilingual Turkish Dictionary

MAÇA

MAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

maça bəyi: qopa bəyi: külxan bəyi

MAÇA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Qoyun ve başqa heyvanların dirsekden aşağı bilek hissesi. Maça əti. Maça bozbaşı.
Iri aşıq, böyük aşıq (b ax aşıq
ci me-nada). Aşıqların irisi və xırdası olardı. Xır-dasına aşıq, bir qədər irisinə isə maça deyər-dilər. H.Sarabski.
məc. dan. Heyasız, sırtıq, abır-heya bil-meyen adam haqqında. Maçanın biridir.

MAÇA : Azerbaijani English Dictionary

i. meat covered with shin / shank

MAÇA : Az Turkish Farsi

ا.خر ماده ( استر و الاغ ). ماده. ماهیچه. قاب بزرگ. بی‎حیاء

MAÇA : Turkish Turkish

oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah benek, pik (iii)

MAÇA : Turkish Turkish

döküm parçasında, içi boş kopya elde etmek için kullanılan kum, maden ya da ergimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp