Multilingual Turkish Dictionary

MAĞARA SEMENDERİ

MAĞARA SEMENDERİ : Turkish Turkish

mağaralardaki yeraltı sularında yaşayan (organizma)

MAĞARA SEMENDERİ : Turkish English

n. Proteus