Multilingual Turkish Dictionary

MAFAR

MAFAR : Azerbaijani English Dictionary

i. opportunity, chance; % mafar vermək to give* smb. a chance, to give* / to afford smb. an opportunity; mafar olan kimi... when an opportunity offers / occurs / presents itself; Mafar ver də! Give me a chance! Let me speak!

MAFAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] İmkan, macal. □ Mafar verməmək
telesdirmek, macal vermemek. [Faytonçu:] Adə, çöllü balası, ağzını açıb hara baxırsan, otur gedək, yoxsa vağzalın xəzpuş-ları mafar verməz, heybəni çiynindən, papa-ğını başından elə çarpışdırar ki, sonra ağzın bir saat açılı qalar. Ə.Memmedxanlı.