Multilingual Turkish Dictionary

MAHİRLƏŞMƏK

MAHİRLƏŞMƏK : Azerbaijani English Dictionary

f. to be* / to become* skilful / master / clever

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qaparlanmaq

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qapartanmaq

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

türgənləşmək usdalaşmaq

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ustalaşmaq

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ustarışmaq becərişmək

MAHİRLƏŞMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yaparlanmaq

MAHİRLƏŞMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Mahir olmaq, ustalaş-maq, meharet qazanmaq. Ovçuluqda mahir-ləşmək.
[Mirze Hesen:] Uşaqlanmız əkinçi-lik işlərində də mahirləşirlər. Ə.Haqverdiyev.