Multilingual Turkish Dictionary

MAKALE

MAKALE : Turkish Turkish

ilim, fen konularıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasal konuları açıklayıcı ya da tanıtlayıcı niteliği olan gazete ya da dergi yazısı

MAKALE : Turkish Risale

Söylenen söz. Söyleme. Söyleyiş. Kelâm. Nutuk. * Bir bahsin kaleme alınışı

MAKALE : Ottoman Turkish

Söylenen söz. Söyleme. Söyleyiş. Kelâm. Nutuk. * Bir bahsin kaleme alınışı

MAKALE : Ottoman Turkish

söz, gazete yazısı

MAKALE : Turkish English

n. article, column, story, writing, write up, contribution, paragraph

MAKALE : Turkish French

article [le], courrier [le]