Multilingual Turkish Dictionary

MAKBULİYET

MAKBULİYET : Turkish Risale

Beğenilmişlik, makbullük

MAKBULİYET : Ottoman Turkish

Beğenilmişlik, makbullük

MAKBÛLİYET : Ottoman Turkish

kabul edilebilirlik, geçerlilik