Multilingual Turkish Dictionary

MAKEDONİYALILAR

MAKEDONİYALILAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

cəm Yuqoslaviya ve Yunanıstan Makedoniyasının, habele Bol-qarıstanın bezi rayonlarının esas ehalisini teş-kil eden cenubi slavyan xalqı.