Multilingual Turkish Dictionary

MAKUA

MAKUA : English Turkish

n. Oahu'nun (Hawaii, ABD) en uzak köşesi yakınlarındaki vadi; bir soyadı