Multilingual Turkish Dictionary

MALAZ

MALAZ : Az Turkish Farsi

ا.زمین شخم نخورده و کاشته نشده. (گویش آناتولی)

MALAZ : Turkish Turkish

sulak yer

MALAZ : Turkish Turkish

sürülmemiş, ot bürümüş toprak

MALAZ : Turkish Turkish

su altında kalan, su basmış tarla

MALAZ : Turkish Risale

Sürülmüş toprak. * Sular altında kalmış tarla

MALAZ : Ottoman Turkish

Sürülmüş toprak. * Sular altında kalmış tarla