Multilingual Turkish Dictionary

NAĞD

NAĞD : Azerbaijani English Dictionary

I. i. amount on hand; [pul] cash; nağd vermək to pay* in cash: to pay* II. s. available, on hand; nağd pul cash, ready money; nağd pulla ödəniş payment in cash

NAGD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Pul (her şekilde olur olsun). [Hacı Saleh:] Pul istəyir, deyir pulu nağd verin. S.Rehman. □ Nağd etmək (elə-mək)
her hansı bir şeyi satıb pul etmek (elemek).
Puldan ibaret var, dövlet, servet. Min manat nağdı var. // Sif. mənasında. Hazırda mövcud olan, elde olan, üzde olan. Bir nəfər Hacının əqrəbasından getdiyi Kərbəlaya and içib, Hacı Səlimin bankda on altı milyon nağd pulunun yatdığını söyləyir. Ə.Haqverdiyev. // Mec. menada. Nağd iyirmi adam var.
məc. dan. Mütleq, sözsüz, şeksiz, şüb-hesiz, yeqin.
◊ Nağd eləmək dan.
yeqin etmek (be-zen istehza ile deyilir). Ezamiyyətə getməyi nağd eləmək. Nağdı qoyub nisyə dalınca
getmək (qaçmaq)
yerine yetirilmesi çetin olan bir işden, şeyden yapışmaq. Bu nəqdi qoyub nisyə dalınca nə gedim mən. S.Ə.Şir-vani. Nağdı nisyəyə satmaq
bax nağdı qoyub nisyə dalınca getmək (qaçmaq). Axmaq o adamdır ki, nağdı nisyəyə satır. S.Hüseyn.