Multilingual Turkish Dictionary

NAAVAND

NAAVAND : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [fars.] Avand ol-mayan, qolay olmayan, qolaysız. □ Na-avand düşmək (olmaq)
ters gelmek, düz gelmemek, avand olmamaq. İş naavand dü-şəndə, palta da diş çıxardar. (Ata. sözü).
NABALIĞsif. [fars. na... ve ər. baliğ] köhn. Heddi-büluğa çatmamış. [Heyder bey Tü-keze:] Ərin uşaq deyildi, nabaliğ deyildi, biz onu tovlayıb aparaydıq! M.F.Axundzade. Tifli-nabaliğ ikən məktəbə etdikdə davam; Sən təcəlla eləyib qəlbimə qıldın ilham. A.Sehhet. [Keble Recebeli:] Bəli! Nabaliğ uşaq öz təklifini anlamaz. Ə.Haqverdiyev.