Multilingual Turkish Dictionary

NAFTALINLƏNMƏK

NAFTALINLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch Güveden qo-rumaq üçün naftalin sepilmek, naftalin tökül-mek. Xalçalar naftalinlənib.