Multilingual Turkish Dictionary

NAGƏHANİ

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

anidən

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

irdən

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

saçrab

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

saçrayaq

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

saçsıraq

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

sarsıraq

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

sıçrab

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

sıçrayaq

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

uçtumtut

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

atdımtut birdən birə

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

oxçun birdən üz verən nərsə

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

qopalırqa birdən. yügürək.
sən ki çıxmazdın yola, sevgin yanında olmasa, qopalırqa yolçuluq qıldın de bəs yalnız niyə

NAGƏHANİ : Turuz Farsca - Türkce

şaxın çaxın. oxun (< ox kimi saçan). birdən üz verən nərsə