Multilingual Turkish Dictionary

NAHAQCA

NAHAQCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Nahaq yere, ebes yere. Qəlbini incitməsin nahaqca vicdanın sənin! Ə.Nezmi.