Multilingual Turkish Dictionary

NAHAR ÇAĞI

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

çalagün

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

giləy

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

gün yartısı, yarısı

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

günarta

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

gündüz ortası

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

günöy

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

oca

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

öğlə çağı

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

orat

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

uca

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

ütə

NAHAR ÇAĞI : Turuz Farsca - Türkce

günorta günün ən yüksəkdə, ucada, ucda olan (satğalda. savqalda) çağı