Multilingual Turkish Dictionary

NAKOVT EDMƏK

NAKOVT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərimək

NAKOVT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərmək

NAKOVT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

dışarı atmaq
oyundan sərildi