Multilingual Turkish Dictionary

NAN

NAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

< nənğ. ne;mət. mal.
nan o şərab: su ətmək. süc çörək (süc: süci: şərab). (müsəlmanlığda
süc çörək; (süc: süci: şərab)
nan o şərab; yerinə
su ətmək; deyilir).
nan o şərab: su ətmək. süc çörək (süc: süci: şərab). (müsəlmanlığda
süc çörək; (süc: süci: şərab)
nan o şərab; yerinə
su ətmək; deyilir)

NAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

nən. nənğ. nərsə.
yeyiləbilən, doyuyucu nərsə, zad. toxuc. çörək. ( > nan (fars)).
mal davar. mülk. hər çeşit nərsə

NAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas. çörek. Kəl qoşub ko-tan əkməyən; Nanın süfrəyə tökməyən; Arının qəhrin çəkməyən; Balın qədrini nə bilir? "Koroğlu". Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! Bir loğma nan üçün gözü giryan olan çocuq. M.Ə.Sabir. Olmur, qoy olmasın quru bir nanın, ay yazıq; İşlə çıxınca cisimdəki canın, ay yazıq! Ə.Nezmi.

NAN : Turuz Dictionary

ək.
yaratan var, yaranan var, yarayan var

NAN : Turuz Dictionary

< nenğ: ne'mət

NAN : Turuz Dictionary

toxuc. çörək

NAN : Turuz Dictionary

ək.
yaratan var, yaranan var, yarayan var

NAN : Turuz Dictionary

< nenğ: ne'mət

NAN : Turuz Dictionary

toxuc. çörək

NAN : English Turkish

n. Hindistan’a özgü mayalı düz yuvarlak ekmek; (İngiliz Argosu) büyükanne