Multilingual Turkish Dictionary

NARAZI

NARAZI : Azerbaijani English Dictionary

s. dissatisfied; discontented; displeased; narazı olmaq / qalmaq to be* displeased / dissatisfied; özündən narazı olmaq to be* dissatisfied with oneself

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

ezgin

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

ıqqın

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

sıpqın

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

sirgin

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

sırqın

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

siyirgin

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

yartmaz

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

toxat (# bəyəncili: razı)

NARAZI : Turuz Farsca - Türkce

yarşımaz
öz yaşamından sırqın biri

NARAZİ : Turuz Farsca - Türkce

yarmaz çalaba. darğın.
razı narazi: yarar yarmaz

NARAZİ : Turuz Farsca - Türkce

qanqıra qandıra. qaqlaq. kal

NARAZİ : Turuz Farsca - Türkce

qıtanlaq qıtan

NARAZİ : Turuz Farsca - Türkce

qanmaz qıtqafa. qıt başlı, qıt ağıllı

NARAZİ : Turuz Farsca - Türkce

gönməz razı olmaz.
gönməz qoduğ: nataraz uşaq

NARAZI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars. na... ve ər. razı] Razı olmayan, narazılıq ifade eden; qeyri-memnun, incik. Narazı cavab. Narazı ton.
Gözəl qız, sənin bu narazı baxışların mənim buradan getməyimi tövsiyə edir. M.S.Ordubadi. // İs. menasında. çünki məmləkət daxilində yaşa-yan narazılar sərhəd xaricində olan düş-mənlərin müttəfiqləridir. M.S.Ordubadi. □ Narazı qalmaq (olmaq)
razı düşme-mek, razı qalmamaq, memnun olmamaq, incik düşmek. Salam Həbibin cavabından na-razı qaldı. Mir Celal. Bu gözəl hər kəs idisə, qəzasından narazı olduğu nəğməsindən aşkar görünürdü. A.Divanbeyoğlu. Firəngiz köhnə şoferi dəyişib, [Şahini] qəbul eləyəndə anası narazı olmuşdu.. B.Bayramov. Narazı sal-maq
özünden incitmek, küsdürmek, ren-cide etmek. Yoldaşını özündən narazı saldı.