Multilingual Turkish Dictionary

NASIL

NASIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaydaq. qılay. nətəhər. nəcür. nəcür. nəyinli. nə günə. nə təhər

NASIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

neçik. nellay. qalay. nəcür. qalaytın. nəcür. nə şəkildə. qallay. nə.
nə qədər: qallay bir

NASIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

nə əlük. nə elük. nələk. nəlük. necə. nətək

NASIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

nəsan. nəcür. qaysan. qayçan. qaçan. nə üzdə. nə surətdə

NASIL : Turuz Dictionary

qanday. nəcür.
qanday gəldiz.
hava durumu qanday

NASIL : Turuz Dictionary

nəhilli. nədilli. necə. nəcür.
görün o nəhilli uzlənir. (görün o nədilli, necə müraciət edir)

NASIL : Turuz Dictionary

-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar

NASIL : Turuz Dictionary

qanday. nəcür.
qanday gəldiz.
hava durumu qanday

NASIL : Turuz Dictionary

nəhilli. nədilli. necə. nəcür.
görün o nəhilli uzlənir. (görün o nədilli, necə müraciət edir)

NASIL : Turuz Dictionary

-nasıl olsa sağalar, bir gün yaralar

NASIL : Turkish Turkish

(bir kimse, bir olay ya da bir konu için) ne gibi, ne türlü

NASIL : Turkish Turkish

ir eylemin ne biçimde, hangi, yolla olduğunu belirtmek için kullanılır

NASIL : Turkish Turkish

ir eylemin yapılış biçimine duyulan şaşkınlığı belirtir

NASIL : Turkish Turkish

"olanak var mı?" anlamında

NASIL : Turkish Turkish

ne kadar çok

NASIL : Turkish Turkish

elbette, kesinlikle

NASIL : Turkish Turkish

en sana dememiş miydim, gördün mü?

NASIL : Turkish Turkish

eylemin zorunlu olduğunu belirtir

NASIL : Turkish Turkish

"ne dediniz?" ya da "iyi mi, beğendiniz mi?" anlamında

NASİL : Turkish Risale

Kıl dökücü ilâç

NASİL : Ottoman Turkish

Kıl dökücü ilâç

NASIL : Turkish English

interj. pardon, what, huh, eh

NASIL : Turkish French

comme, comment, quel, de quelle manière?