Multilingual Turkish Dictionary

NATANIŞ

NATANIŞ : Turuz Farsca - Türkce

yadağ

NATANIŞ : Turuz Farsca - Türkce

dışarı kəsəki. yad. qərib. naşna

NATANIŞ : Turuz Dictionary

yadağ. hər gələ.
hər gələ götə baş uzatma. (yadağ: natanış)

NATANIŞ : Turuz Dictionary

yadağ. hər gələ.
hər gələ götə baş uzatma. (yadağ: natanış)