Multilingual Turkish Dictionary

NAXIROTARAN

NAXIROTARAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

NAXIRçI is. Mal-qara
otaran, naxıra baxan adam. [Kerbelayı Memmedveli:] Sən mənə havaxt naxırçı ol-musan ki, mənim malımın sayını biləsən, qo-çaq! N.Vezirov. [Gülsenem:]
.Ağanın naxır-çısı inəyimi damğalayıb bəyin naxırına qat-mış. S.S.Axundov.