Multilingual Turkish Dictionary

NAZİQLİQ

NAZİQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

naziklik. özənlik. diqqətliq. oyanıqlıq. tetiklik.
ürəyi inciklik, naziklik: çıtqırıldımlıq. dəğmədüşərlik