Multilingual Turkish Dictionary

NAZ-NƏVAZIŞ

NAZ-NƏVAZIŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax nəvaziş. [Nadir] ağır və məsul çalışdıqdan sonra gəlib, evdə kim-sənin naz-nəvazişini, mehriban rəftarını gör-mədiyini xatırladı. B.Talıblı.