Multilingual Turkish Dictionary

NAZARİYAT

NAZARİYAT : Turkish English

n. theoretics

NAZARİYÂT : Ottoman Turkish

kitabî bilgiler, görüşler, ispatlanmamış düşünceler