Multilingual Turkish Dictionary

NEÇƏR

NEÇƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

neçəlik. qarçar
kaç; sözünün üləşdirmə, bölüştürmə biçimi.
kaçar odalı ev arırsız: neçə otaqlı.
hər birindən kaçar dənə alqın. neçəlik. neçə dənə. neçər dənə