Multilingual Turkish Dictionary

NEAM-LA

NEAM-LA : Turkish Risale

Evet, hayır. " Doğru fakat, mes'elenin içinde senin hatırına gelmeyen şu da var." mânâsınadır

NEAM-LA : Ottoman Turkish

"Evet, hayır. "" Doğru fakat, mes'elenin içinde senin hatırına gelmeyen şu da var."" mânâsınadır."