Multilingual Turkish Dictionary

NECƏSƏN

NECƏSƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

nətəhərsən. nətəksən

NECƏSƏN : Turuz Dictionary

necəsin. nasılsın. yaxşımı. yaxşıba. iyimisin

NECƏSƏN : Turuz Dictionary

qaleysən. xaleysən

NECƏSƏN : Turuz Dictionary

necəsin. nasılsın. yaxşımı. yaxşıba. iyimisin

NECƏSƏN : Turuz Dictionary

qaleysən. xaleysən