Multilingual Turkish Dictionary

QAÇQÖÇ

QAÇQÖÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaç köç. qaşköş.
qadınların ərkəkdən qaçınmaları.
naməhrəm məhrəm olmayan. (# yaxılıq: yaxlıq: məhrəm)
qaynata gəlinə qaçılıq deyil, yaxılıqdır.
qaşköş kimsə yoxdu, dinc olun

QAÇQÖÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçınmaq (naməhrəmdən)

QAÇQÖÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçköç. qaşköş. qaçınmaq işi ( yaddan naməhrəmdən. özgədən)