Multilingual Turkish Dictionary

QABARAMA

QABARAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

hunduşqa. həştərxan. qoşturxan.
qabaramanın ətlisi, yüksəyə qonar