Multilingual Turkish Dictionary

QABARTIÇILIQ

QABARTIÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəbərtçilik. abartıcılıq. qatmaçılıq. abraqçılıq. apraqçılıq. abartıçılıq. yüklətiçilik. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq