Multilingual Turkish Dictionary

QABARTISIZ

QABARTISIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çuxursuz. pürüzsüz. düz. düzləm. müstəvi. müsəttəh.
abartısız. şişirimsiz. böyütmədən. mubaliğəsiz. olduğu kimi