Multilingual Turkish Dictionary

QABAV

QABAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

quraq həlqəsi. qoruq xəddi. qurşaq. həlqə.
qurşav. kamav. qurçö. qurşaş. bilokaj

QABAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabat. qatraq. qaba. küdbeyin. küd. kavır. içi boş. başaçsız. qafaçsız. beyinsiz. anlayışsız. qalın qafa. axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. abdal