Multilingual Turkish Dictionary

QABIR

QABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

gürs. qurs. şişik. maya

QABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapır.
inacsız. imansız. danıq. danan. gavur > kafir.
çapan. çapır. çapqır. çapqar. acımaz. əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.
möhtəkir.
taxınan. taxılan. ilişən. iləşən. icəşən. incidən.
qapıq. donuq, tutqun, boğuq üz, onğ, rəng

QABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapır. qurs. gürs. şişik. maya

QABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qəbir

QABIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

uluraq. ulu. ülgən. ülkən. ulu. ən böyük