Multilingual Turkish Dictionary

QABLAŞMAQ

QABLAŞMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

f. Qaba yerleşmek, yerbe-yer olmaq.
QABLATDIRMA"Qablatdırmaq"danf.is.

QABLAŞMAQ : Turuz Dictionary

yanğışmaq {(yan: göt). (yanaşmaq. yaxınlaşmaq)}. sikişmək. livat edmək

QABLAŞMAQ : Turuz Dictionary

yanğışmaq {(yan: göt). (yanaşmaq. yaxınlaşmaq)}. sikişmək. livat edmək