Multilingual Turkish Dictionary

QABQIN

QABQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yağma. çalıntı. qapan. tuzaq.- qabqın qazan edmək: çaldıqlarını yiyərək yaşamaq.
qabqınqa barmaq: yağmaçılığa çıxmaq