Multilingual Turkish Dictionary

QABURQA

QABURQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qapurqa. qabırqa. çəkmə (pilov). ətlə, qoxulu otlarla (ədviyəcatla) pişirilən düğü, bulqur.
qabırqanın alt bölümü: boş böğrək. gəğrək. gəvrək (< kav. kəv)

QABURQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaburğa. qapurqa.
qabırğa: bağırqa. bağurqa.
qaburqa gəmikləri: güsri. göğüsün yanları.
altı gəmik. ayağu. əğəku. əyəku. bıqın. buxun. yanbaş