Multilingual Turkish Dictionary

QAFASIZLIQ

QAFASIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

başsızlıq. qanmazlıq. içi boşluq. başaçsızlıq. qafaçsızlıq. kavırlıq. kavıllıq. kovatlıq. (< kov. kav). beyinsizlik. qavrayışsızlıq. anlayışsızlıq. düşünməzlik. gəbəlik. qabalıq. bönlük. budalalıq. səfehlik. axmaqlıq. qırıqlıq. qırtlıq. qartlıq. qırtabaşlıq