Multilingual Turkish Dictionary

QAH-QAH

QAH-QAH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Qehqehe ile, berkden. Əl-ələ çalanda, qah-qah güləndə; Əyləşib qalanda, pünhan olanda; Deyib danışdığı ya-dıma düşdü. Aşıq Hüseyn. Qah-qah gülüş getdi; Asdım dəstəyi; Nəfəsimi dərməmiş, dring-dringyenə zəng oldu. R.Rza. // is. Qeh-qehe. □ Qah-qah etmək (çəkmək)
berk-den qehqehe ile gülmek (çox vaxt "qah-qah çəkib gülmək" şeklinde işlenir). [Iskender:] Allahın iti də mənim sözümə baxmır, nə qə-dər elədim, içərigirmədi. Xa... xa... xa... (qah-qah çəkib gülür). C.Memmedquluzade. Gör-dük vədlərdən təkcə söz qalıb; Zülm qah-qah çəkir, haqsa hönkürür. B.Vahabzade.