Multilingual Turkish Dictionary

QAHIN

QAHIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

gahın çaşan, ötəyə düşən, gahın bilən, özündə üzən. (ötəyə: suça. günaha)

QAHİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kahin. qaqın. kavın ( < qaq. kav). eşib, girib içdən, sırdan. bilən. bilici. bilgi