Multilingual Turkish Dictionary

QALABƏNDLİK

QALABƏNDLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. köhn.
Qalabend ce-zası (b a x qalabənd).
Qalada qapanıb qalma, qalanın müha-sirede olması. Uç ay qalabəndlik olub, heç tərəfdən qaladakı qoşuna kömək gəlmədi. "Derbendname".