Multilingual Turkish Dictionary

QALABOLLUQ

QALABOLLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalaboluq. qalabalıq. qalaqalbalıq.
qıncaqınc. hıncahınc. dopdolu.
toplama. topluluq. alay. çoxluq. cəm. ğovğa. mə;rəkə.
gürültülük. gurultuluq.
qapsıq. tıxıc. qıncaqınc. kipəkip. tünlük. şuluxluğ