Multilingual Turkish Dictionary

QALAFIR

QALAFIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

kalafır.
öz suyunda, buğunda pişən ət, nərsə.
oğru. kələkçi. düzənçi.
kələfir köpeyoğlu