Multilingual Turkish Dictionary

QALAQIN

QALAQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalağın. qələyan. qalğama. qaynama. əsrimə. coşma. coşu. coşuş. vəcd. şur. həyəcan