Multilingual Turkish Dictionary

QALATURAN

QALATURAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kaladuran. kələduran. boğaya gəlmə çağına çatmış camış