Multilingual Turkish Dictionary

QALAYNAMAQ

QALAYNAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qələyanmaq. qaynamaq. qaxmaq. qalxmaq. çağlamaq. çağmaq. çalğanmaq. çalğamaq. çalğaşmaq. coşunmaq. coğşunmaq. coşmaq. həyəcanlanmaq