Multilingual Turkish Dictionary

QALBUD

QALBUD : Arin Turkish Etimology Dictionary

kalbud. (kadavrlatin). qalıb. qılıp. qaplıq. qabat. gavat. kovsa.çalım > çəlim. çalqat. çalçat. ölüt.qaşbağ. baslıq. paslıq. maslıq. qaraltı. qaldırım. gövdə. gövrə. gəvrə. yapı.yapıt. heykəl. köpdə. köprə. kütdə. boyqat. boy. yəltə. sapıq. çapıq. qapıq. qapıt. yapıt. qaçıq. can kasası, qəfəsi. cigə. cigək. cəndək. cəsəd. çuval. cism. cüssə. ləş. vicud. bədən. tən. tənə