Multilingual Turkish Dictionary

QALINQUQ

QALINQUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalınğuq. qalınıq. kəpək. nərsədə oluşan kir, qıvrıntı, qırıntı, ləkə. söküt