Multilingual Turkish Dictionary

QALITIMSAL

QALITIMSAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalıtımşi. qalıtsal. quşaqdan, soydan, nəsildən keçilən. soydan çəkilən, keçmə. irsi. genetik